Juwon logo

Get Adobe Flash player

Contact Poortdijk 34A
Postbus 92
3400 AB IJsselstein Ut.
T. 030 687 81 59

Resultaat 2015

Daling aantal overvallen leidt tot verbetering resultaat

De in de tweede helft van het jaar 2012 ingezette daling in het aantal overvallen bij juweliers, goud- en zilversmeden en aanverwante bedrijven heeft zich in 2015 verder voortgezet. In 2011 werd een record aantal van 89 overvallen in de juweliersbranche geregistreerd, ruim boven het langjarig gemiddelde van 25 tot 40 overvallen per jaar. In 2012 en 2013 werden 56 resp. 48 overvallen geregistreerd. In 2014 daalde het aantal spectaculair tot 22. In 2015 werden in de juweliersbranche ‘slechts’ 14 overvallen en pogingen daartoe geregistreerd, waarvan 5 bij Juwon leden-verzekerden. In het afgelopen jaar werden, naast de overige inbraken en pogingen daartoe, 12 ramkraken (inrijden winkelpui met een gestolen motorvoertuig) in de juweliersbranche geregistreerd, waarvan 3 bij Juwon leden-verzekerden. De daling van het aantal overvallen, inbraken, winkeldiefstallen en overige incidenten heeft geresulteerd in een verdere verbetering van het resultaat van Juwon over 2015. De bruto premieomzet is nagenoeg gelijk gebleven en bedroeg EUR 1.968.941. De bruto schadelast (vóór herverzekering) is gedaald met 30% ten opzichte van 2014 en bedroeg EUR 490.960. De bruto combined ratio (het totaal van de geleden schade en bedrijfskosten, in verhouding tot de bruto verdiende premie) over het verzekeringsjaar 2015 bedroeg 55% (vorig jaar 65%).

button_offerteaanvragen.jpg

button_schademelden.jpg