Kerncijfers 2017

Winst en verliesrekening 2017 (x 1.000 euro)

 • 1.919 Bruto geboekte premie
 •   -190 Premierestitutie
 •   -287 Herverzekeringspremie
 • 1.442 Premie eigen rekening

 

 •    -14 Opbrengst uit beleggingen
 •    520 Bruto geboekte schaden
 •        0 Aandeel herverzekeraars
 •    520 Schaden eigen rekening

 

 •    596 Bedrijfskosten
 •    312 Resultaat technische rekening
 •       4 Resultaat niet technische rekening
 •    316 Resultaat vóór belastingen
 •    247 Resultaat ná belastingen