Kerncijfers 2019

Winst en verliesrekening 2019 (x 1.000 euro)

1.907 Bruto geboekte premies
-284 Premierestitutie 15%
-277 Herverzekeringspremies
1.346 Premies eigen rekening

-6 Opbrengst uit beleggingen

642 Bruto schade-uitkeringen
0 Aandeel herverzekeraars
-43 Wijziging voorziening te betalen schaden
599 Schaden eigen rekening

588 Bedrijfskosten

153 Resultaat technische rekening
4 Resultaat niet technische rekening

-31 Belastingen over resultaat
126 Resultaat ná belastingen