Privacy Statement - JUWON Onderlinge Schade Maatschappij U.A.

JUWON respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Ons privacy beleid
Persoonsgegevens worden door JUWON verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. De Gedragscode is te downloaden van de website van het Verbond van Verzekeraars.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt
Bij de aanvraag van een verzekering vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Raadpleging databank Stichting CIS.
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal Informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS) te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van Stichting CIS is van toepassing.

Verwerking bijzondere gegevens
Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft. Bij acceptatie van de verzekering wordt bijvoorbeeld gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een verzekering.

Uw rechten
Als u niet wilt dat er persoonsgegevens door ons worden verwerkt voor marketingactiviteiten, zorgen wij ervoor dat u hiervoor niet meer wordt benaderd. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar JUWON Onderlinge Schade Maatschappij U.A., Postbus 92, 3400 AB IJsselstein. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, te sturen naar JUWON Onderlinge Schade Maatschappij U.A., Postbus 92, 3400 AB IJsselstein. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u ons verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens.

Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk.

Andere sites
Op onze website kunt u hyperlinks naar andere websites aantreffen. JUWON draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van de websites van derden en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, altijd het privacy statement van de site die u bezoekt.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Cookies en Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen
Indien u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich wenden tot: JUWON Onderlinge Schade Maatschappij U.A., Postbus 92, 3400 AB IJsselstein, telefoonnummer 030 687 81 59.