Resultaat 2017

Historisch laag aantal overvallen; stijging van aantal inbraken

De criminaliteit binnen de juweliersbranche liet in 2017 een wisselend beeld zien. Enerzijds was sprake van een historisch laag aantal overvallen op juweliers. Landelijk werden slechts 4 juweliersbedrijven het slachtoffer van een overval, waaronder 2 Juwon-leden. Er was echter sprake van een duidelijke stijging van het aantal inbraken of pogingen daartoe. Er vonden ramkraken met veel schade plaats bij juweliers in Rotterdam, Tilburg, Sleeuwijk, Veenendaal, Wageningen, Arnhem, Amersfoort en Apeldoorn. Professionele inbraken vonden plaats bij juweliers in onder andere Volendam, Den Haag, Den Bosch, Leersum en Emmen. Daarnaast waren door het hele land diverse juweliers slachtoffer van wisseltrucs bij verkoop van sieraden en oplichting bij goudinkoop door een internationaal opererende bende. De impact van de toegenomen criminaliteit op de resultaten van Juwon waren beperkt. Het jaar 2017 was het vierde achtereenvolgende jaar met een - in vergelijking tot het langjarig gemiddelde - lage schadelast. De bruto schadelast (vóór herverzekering) is gedaald met 22% ten opzichte van 2016 en bedroeg EUR 519.374. De bruto combined ratio (het totaal van de geleden schade en bedrijfskosten, in verhouding tot de bruto premie) over het jaar 2017 bedroeg 58% (64% in 2016). Er was sprake van een lichte stijging in het ledenbestand naar 685 leden. De bruto premieomzet is iets gedaald en bedroeg EUR 1.918.855.