Resultaat 2019

Hogere winst Juwon ondanks toename aantal overvallen en inbraken in juweliersbranche

Juwon heeft opnieuw een goed jaar achter de rug. Het financieel resultaat was bijzonder positief en de solvabiliteit is daardoor verder verbeterd. Er was sprake van een verdere groei in het aantal leden. Er werden 52 nieuwe leden verwelkomd. De premieomzet bleef daarbij nog iets achter, maar door een lagere netto schadelast en lagere kosten is het technische resultaat (vóór premierestitutie) met ruim 30% verbeterd. Dit resultaat is opmerkelijk omdat de juweliersbranche in 2019 werd geconfronteerd met een toename van het aantal incidenten.

Landelijk werden 16 juweliers, goudsmeden, goudinkopers en leveranciers slachtoffer van een overval of poging daartoe. In 7 gevallen was sprake van een ramkraak (inrijden van de winkelpui met een gestolen motorvoertuig). Verder was sprake van een toename in het aantal overige inbraken. Een tendens die ook zichtbaar is bij andere winkelbedrijven met attractieve goederen, zoals opticiens, parfumeries, drogisterijen, modezaken in het hogere segment en Apple stores en resellers.

Van het landelijke totaal van 16 overvallen in de juweliersbranche vond slechts 1 overval plaats op een door Juwon verzekerd bedrijf (1 van in totaal 9 overvallen in 2018). Dit betrof een zeer gewelddadige overval op een juweliersechtpaar via de woning bij de juwelierszaak in het laatste kwartaal van het jaar. In 2019 steeg het aantal inbraakschade bij Juwon-leden naar 12, waaronder 1 ramkraak met grote materiële schade aan het begin van het jaar. In 2018 noteerde Juwon slechts 4 inbraakschaden. Goede slachtofferhulp na een impactvolle gebeurtenis, zoals overval en inbraak, is eens te meer noodzakelijk gebleken. Voor het verlenen van professionele slachtofferhulp aan de leden werd in 3 gevallen D.O.E.N. - Directe Opvang en Nazorg ingeschakeld.

Door adequate beveiligingsmaatregelen, zowel bouwkundig, elektronisch als organisatorisch, is de schade bij een overval of inbraak door diefstal van sieraden en horloges in de meeste gevallen beperkt. Uit een uitgebreide analyse van de cijfers blijkt dat een groot deel van de schadelast door inbraak en overval verband houdt met schade aan gebouwen, etalage- en vitrineglas, winkelinventaris, beschadigde handelsvoorraad en schade door bedrijfsstagnatie.

Er was sprake van een verdere toename in het ledenbestand naar 760 leden. De bruto premieomzet is licht gedaald en bedroeg EUR 1.906.646 (EUR 1.923.435 in 2018). De bruto schadelast (vóór herverzekering) bedroeg EUR 598.340 (EUR 679.804 in 2018). De lagere (geboekte) bruto schadelast houdt verband met een winst op de schadereserve over oudere jaren. Naar tekenjaar was sprake van een nagenoeg gelijkblijvende schade. De bruto combined ratio (het totaal van de geleden schade en bedrijfskosten, in verhouding tot de bruto premie) over het verzekeringsjaar 2019 bedroeg 62% (vorig jaar 70%).