AOV met beperkte uitkeringsduur

Inkomen Continu Compact voor juweliers en edelsmeden van Avéro Achmea is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) met een uitkeringsduur van 5 jaar. Deze AOV keert niet uit tot het 65ste levensjaar, maar helpt een zelfstandige een termijn van maximaal 5 jaar financieel te overbruggen. Meestal is die periode voldoende om volledig te herstellen (8 van de 9 arbeidsongeschikten gaat binnen 5 jaar weer aan het werk). Inkomen Continu Compact geeft de verzekerde in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid voldoende tijd om maatregelen te nemen voor de toekomst, zoals het verkopen van het bedrijf. Inkomen Continu Compact van Avéro Achmea is daarnaast een prima combinatie van voordeel en gemak. Er is geen inkomenstoets en naast de gunstige premie ontvangen de NJU en VGZ-leden ook nog eens een extra korting.

De voordelen van AOV met beperkte uitkeringsduur

Geen 'passende arbeid'. Het eigen beroep geldt als arbeidsongeschitkheidscriterium. - Geen uitsluiting van de dekking, van bijvoorbeeld rug- of psychische klachten. - Geen beperking van de uitkeringsdrempel. De AOV keert al uit vanaf 25% arbeidsongeschiktheid. - Avéro Achmea heeft, als onderdeel van Achmea, veel expertise in huis om ondernemers snel weer te re-integreren in het arbeidsproces.

De korting 

De premies zijn bescheiden, ongeacht de leeftijd van de verzekerde. - Instroomkortingen van resp. 30%, 20%, 10% en 5% op de premie gedurende de eerste vier jaar van de looptijd van de verzekering.

Het gemak 

Inkomen Continu Compact is een echte sommenverzekering. Dus: géén inkomenstoets bij schade en géén correctietoets (= korten op basis van verzekerde inkomen en gerealiseerd inkomen). - Eenvoudige medische acceptatie: slechts 4 eenvoudige ja/nee vragen om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van de verzekerde.*

* Als één van de vragen met 'ja' wordt beantwoord, moet een uitgebreidere gezondheidsverklaring ingevuld worden.

 

Contact
Poortdijk 34A
Postbus 92
3400 AB IJsselstein Ut.
T. 030 687 81 59