Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Door een ongeval of ziekte kan uw inkomen in gevaar komen. Inkomen Continu van Avéro Achmea is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer die bij arbeidsongeschiktheid het inkomen beschermt. Maar Inkomen Continu biedt meer. De kosten voor preventie en re-integratie zijn meeverzekerd. De premie van Inkomen Continu is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste zijn de leeftijd van de verzekerde en het verzekerde inkomen. Daarnaast wordt de premie bepaald door de gekozen eigenrisicoperiode en eindleeftijd. De verzekering kan worden gesloten op basis van een gelijkblijvend jaarinkomen en met indexering op grond van de prijsindex.

Adviesgesprek arbeidsongeschiktheidsverzekering

U kunt contact met ons opnemen voor een adviesgesprek en het uitbrengen van een offerte.

Contact
Poortdijk 34A
Postbus 92
3400 AB IJsselstein Ut.
T. 030 687 81 59