Premierestitutie

15% premierestitutie op basis van positieve resultaten 2019

Juwon is een onderlinge verzekeringsmaatschappij zonder winstoogmerk. Daardoor profiteren de leden-verzekerden direct mee in positieve bedrijfsresultaten. Volgens de Statuten van Juwon kan bij positieve bedrijfsresultaten op voorstel van de directie en na goedkeuring van de ledenvergadering een premierestitutie worden verleend. Op grond van het door lagere bedrijfskosten en een lagere schadelast behaalde positieve bedrijfsresultaat wordt een premierestitutie verleend van 15% over de in 2019 gefactureerde premies. Deze premierestitutie wordt verrekend met de over 2020 te betalen verzekeringspremies.